767 43 80 43
Calendar
Calendar

regulaminy

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 Millennium Travel International sp. z o.o.

 

 

Szanowni Państwo


Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszych Regulaminach Świadczenia Usług Turystycznych przez Millennium Travel International sp. z o.o. Pragniemy zaznaczyć, że zawarcie Umowy jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja niniejszych Regulaminów Świadczenia Usług Turystycznych, które zostały Państwu udostępnione przed zawarciem Umowy przy składaniu rezerwacji.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 

 

 

*Oferty przygotowywane przez naszych Konsultantów mają ważność 48h, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.