Last Minute w Grecji, Albanii i Bułgarii już od 444 zł!
767 43 80 43
Calendar
Calendar

polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu Apartament24.eu jest Millennium Travel International Co. LTD zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Millennium Travel International Co. LTD z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.
2) Klienci  Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Millennium Travel International Co. LTD  poprzez zaznaczenie pola nr 2 i 3 w formularzu rezerwacji apartamentu/ pokoju i wysłanie formularza. Zakres zgody opisany jest w punktach 3) – 4).
3) Dane osobowe osób rezerwujących apartament/ pokój (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr dowodu osobistego, telefon, e-mail) będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji.
4) W przypadku zaznaczenia pola nr 3 w formularzu rezerwacji apartamentu/ pokoju dane osobowe będą przetwarzane  w celu przesyłania przez Millennium Travel International Co. LTD informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertą Millennium Travel.
5) Dane osobowe osób zgłaszających zapytanie o dostępność apartamentu/ pokoju w kompleksach typu offline (imię i nazwisko, telefon, e-mail) będą przetwarzane w celu przesłania oferty.
6) Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia rezerwacji apartamentu/ pokoju.
7) Millennium Travel International Co. LTD zastrzega sobie prawo do  wysyłania informacji dotyczących usług, usprawniania działania Serwisu Apartament24.eu lub życzeń okolicznościowych do Klientów Serwisu.
8) Klientom Serwisu Apartament24.eu przysługuje prawo do wglądu w podane dane osobowe oraz prawo do ich poprawienia.