767 43 80 43
Calendar
Calendar

kontakt

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

767 43 80 43
(komórkowe)

 

 

801 011 722
(stacjonarne)

 

 Zapytaj o ofertęJesteśmy do Państwa dyspozycji:


Od poniedziałku do piątku


9:00 - 17:00


W soboty 

nieczynne

 

Siedziba:
MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o.


ul. Jaworzyńska 14/5


59-220 Legnica

 

 

Millennium Travel International Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 14/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376467, REGON: 021425447, NIP: 691-247-81-83, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości: 100 000 zł, posiadająca numer wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych województwa dolnośląskiego 452.


            .