767 43 80 43
Calendar
Calendar

Informacja o niewypłacalności Spółki i zwrocie wpłaconych środków

Spis treści

  1. Informacja o niewypłacalności spółki przejdź
  2. Procedura zwrotu wpłaconych środków przejdź

Informacja o niewypłacalności spółki

Działając w imieniu Spółki pod firmą Millennium Travel International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy z przykrością informuję, że na skutek niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych, których termin rozpoczęcia przypada od dnia 21 września 2018r. W związku z tym Spółka nie jest w stanie zapewnić pokrycia kosztów powrotu Klientów do kraju oraz zapewnić Klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.  

Z uwagi na powyższe zostały podjęte czynności zmierzające do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Wskazuję, że o zaistniałej sytuacji został poinformowany Marszałek Województwa Dolnośląskiego, któremu zostały przekazane wszelkie dokumenty i oświadczenia niezbędne do zapewnienia Klientom powrotu do kraju oraz umożliwienia skutecznego dochodzenia przysługujących im praw, w tym prawa do zwrotu wpłaconych środków. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego jest w trakcie przygotowywania instrukcji zgłaszania roszczeń przez Klientów, która zostanie opublikowana na stronie internetowej www.millennium.travel niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

Procedura zwrotu wpłaconych środków

W związku z ogłoszeniem dnia 20 września 2018 r. niewypłacalności przez organizatora turystyki Millennium Travel International Sp. z o.o. informujemy, że klienci których imprezy turystyczne się nie odbyły mają możliwość ubiegania się o zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

W porozumieniu z ubezpieczycielem – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. informujemy, że wypłaty na rzecz poszkodowanych klientów będą odbywać się w możliwie najkrótszych terminach.

W celu ubiegania się o zwrot wpłat niezbędnym jest wypełnienie formularza i dołączenie załączników wyszczególnionych w formularzu.


Oryginał formularza wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

 

Więcej informacji na Stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego >>

 

Klientów, którzy zakupili wycieczki za pośrednictwem podmiotów pośredniczących w zakupie (np. Wakacje.pl, Groupon) prosimy o kontakt bezpośrednio z tymi podmiotami.